Arkivguide

Att leta information i arkiv skiljer sig på flera sätt från att söka i bibliotek. I stället för en boktitel eller författare är det arkivbildaren som är den främsta sökingången, det vill säga organisationen eller personen som har skapat handlingarna. 

Arkivhandlingar är i regel unika och finns bara på en plats. Arkivlagen styr var handlingarna hamnar, åtminstone för myndigheter. Statliga myndigheter (till exempel länsstyrelsen) skickar sina arkiv till närmaste landsarkiv – för Norrbottens del i Härnösand. Kommuner och landsting förvarar sina arkiv var och en för sig. Militära handlingar hamnar till sist i Krigsarkivet.

Privata aktörer är inte styrda på samma sätt. Alla arkiv är en del av vårt gemensamma kulturarv, men den enda gällande tvingande lagen är bokföringslagen. Enligt denna lag ska alla räkenskapshandlingar bevaras i sju år. Tyvärr går ovärderliga delar av privat historia ofta förlorade, men det finns institutioner som specialiserat sig på bevarandet av företags- och föreningsarkiv. Personarkiv har ingen given hemvist, utan kan återfinnas lite här och där i arkivvärlden. När det gäller privata, eller med ett annat ord enskilda arkiv, bygger bevarandet på frivillighet.

Länkar till arkiv

Arkivstudier kan vara något av ett detektivarbete. En bra tumregel är att först ta reda på vem som är arkivbildaren. Vet man svaret på den frågan så är det ofta betydligt enklare att gå vidare. En god, men inte heltäckande söktjänst, finns i den nationella arkivdatabasen NAD på Riksarkivets hemsida.

En annan, bredare ingång får man via databasen Sondera. Här kan man samtidigt söka i bibliotekskatalogen LIBRIS, de svenska arkivens databas NAD och Svensk mediedatabas. I Sondera arkivguide har fokus lagts på arkivinstitutioner som finns i Norrbotten, eller som innehåller material från Norrbotten. 

På webbplatsen Skogens arkiv har mycket information samlats in om skogsbrukets, flottningens och skogsindustrins historia. Här kan man titta på digitaliserade fotografier, samt dokument och filmer från en mängd olika arkiv.

Landsarkivet i Härnösand har i samarbete med Föreningsarkivet i Västernorrland, Landstingsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland gjort sammanställningar över arkiv som innehåller värdefull information, användbar vid forskning om skog och skogsbruk. Fokus ligger på de fyra nordligaste länen, däribland Norrbotten.

För den som vill forska om samer finns en utmärkt guide till arkivhandlingar och litteratur, sammanställd av Ájtte och Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek. 

Forska om samer (PDF-fil, öppnas i nytt fönster)