Arkeologi

HemKulturmiljö / Arkeologi:

Tipsa oss / Kunskapsförmedling / Exempel på uppdrag / Arkeologiska rappoter / Digitaliserade rapporter / Övriga arkeologiska rapporter

 

Norrbottens museums verksamhet inom arkeologi ger ny kunskap om länets förhistoria och historia. De undersökningar som hittills gjorts i länet visar att människor har bott här i nästan 11.000 år. Spåren som människorna har lämnat efter sig i form av forn- och kulturlämningar är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv.

Med Kulturmiljölagen som riktmärke undersöker museets arkeologer lagskyddade lämningar, tar fram kunskap om länets kulturarv och informerar om fynden.Vi erbjuder också föreläsningar och rådgivning om arkeologi, fornlämningar eller fornfynd i länet. Våra medarbetare har både arkeologisk och bebyggelseantikvarisk kompetens och kan redan på ett tidigt stadium göra miljökonsekvensanalyser i en planeringsprocess.

Arkeologerna tar gärna emot tips om fornfynd och möjliga fornlämningar i Norrbotten.

Museets arkeologer erbjuder:

  • Uppdragsarkeologi i form av arkeologiska inventeringar, utredningar och undersökningar.
  • Föreläsningar och visningar för allmänheten, men också för arkeologer och arkeologistudenter.
  • Skolprogram för skolklasser i årskurserna 3–6.
  • Kulturmiljöanalyser och förstudier inför till exempel miljökonsekvensbeskrivningar och översiktsplaner.
  • Spridning av kunskap genom artiklar, böcker och skylttexter. Vi hjälper också till vid produktion av utställningar.

Kontakta Norrbottens museums arkeologer.

Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer

I projektet undersöks hur utbyggnaden av vattenkraft i Norrland har påverkat dels forn- och kulturhistoriska lämningar, dels människor och samhällen. Norrbottens museum är en av deltagarna i projektet.

Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer (extern länk, öppnas i nytt fönster)