Dokumentärfotografi

Fotografins betydelse för kulturen är som vattnet i ekosystemet. Ett verktyg som kan flytta oss bakåt i tiden. Eller en hävarm som lyfter våra blickar och tankar framåt i tiden. 

Den fotografiska bilden och dess nödvändighet och funktion har definierats och tolkats på olika sätt i decennier. Den har fått olika uttrycksformer, påverkats av olika stilar och påverkats av den tekniska utvecklingen. Museifotografen samlar tillsammans med etnologer in det visuella intrycket för eftervärlden.

Några genomförda projekt: