Lärarhandledningar

Hem / Skola / Lärarhandledningar 

 

Lärarhandledningarna har tagits fram för att lärare och elever ska kunna använda materialet på skolan.

Flera av lärarhandledningarna har byggts upp enligt storylinemetoden. Storyline är en undervisningsmetod och ett förhållningssätt som vuxit fram inom skolvärlden utifrån en förändrad syn på kunskap och lärande.

Det är fritt att använda lärarhandledningarna. Till en del av handledningarna finns också lånematerial som ni kan använda som komplement.