Modern arkitektur i Norrbotten

Hem / Kulturmiljö
 / Bebyggelse / Modern arkitektur i Norrbotten

 

Norrbottens museum genomförde projektet "Modern arkitektur" i Norrbotten för att belysa bebyggelse som uppförts i länet mellan 1950-2000. Gemensamt för byggnaderna som dokumenteras är att de är arkitektoniskt intressanta och tillsammans speglar spännvidden av Norrbottens byggda kulturav.

Byggnader angår oss alla. Vi rör oss ständigt i en byggd miljö, in och ut i olika hus, och på olika platser. Men vilka är dessa byggnader? Vad är det för arkitektur vi omger oss av? Vad är det för miljöer vi har ett behov av? Hur ser byggnaderna ut och hur tar vi hand om dem?

De flesta av byggnaderna i vårt samhälle är från 1950-talet och framåt. Norrbottens museum bedriver ett flerårigt projekt med att dokumentera denna bebyggelse – länets moderna arkitektur. Förutom dokumentationen ska projektet i förlängningen också bidra till att sprida kunskap om länets yngre bebyggelsemiljöer.

Byggnadsbeståndet ska ge en bild av olika typer av byggnader och miljöer som uppförts i Norrbotten mellan 1950–2000 – från industrier till offentliga byggnader och bostäder. Objekten som dokumenteras är arkitektoniskt intressanta, tidstypiska, epokgörande, stilbildande eller på annat sätt särskilt angelägna eller omtalade. De miljöer som väljs är också spridda över hela länet.