Samisk kultur och historia

Hem / Skola / Lärarhandledningar  / Samisk kultur och historia

Ett storylinematerial om samernas kultur och historia

För att ge större förståelse mellan olika folkgrupper, söker Norrbottens museum nya vägar till kunskap om den samiska historien. Vi har tagit fram ett material tillsammans med elever och lärare från skolklasser i Överkalix, Luleå och Vittangi. Syftet är att hitta fungerande metoder i arbetet med att lära känna en ny kultur med utgångspunkt från elevernas tidigare kunskaper och föreställningar.

Samisk kultur och historia, svenska (Pdf 9 MB)

Sápmi − Samiland, English  (Pdf 9 MB)


Med storylinemetoden får eleverna, med hjälp av rollfigurer, möjlighet att "leva" i en annan tid och i en annan kultur. Därmed kan de diskutera åsikter och föreställningar utan risk att det inkräktar på deras egen integritet.