Donation till arkivet

Norrbottens museums arkiv är en kunskapsbank som till stor del har byggts upp med hjälp av gåvor från enskilda personer. Vi har idag ingen aktiv insamlingsverksamhet, men är tacksamma för alla erbjudanden vi får.

Om arkivhandlingarna har anknytning till Norrbotten – en enskild person, gård eller verksamhet – kan det vara intressant för museets arkiv. Brev och dagböcker, räkenskaps- och anteckningsböcker från kända och okända norrbottningar är exempel på viktiga källor för historieforskningen utanför det offentliga rummet. 

Tveka inte att kontakta oss! Vi tar inte emot allt, men diskuterar och vägleder dig gärna om du har funderingar på vad du ska göra av dina gamla handlingar. Unikt arkivmaterial med anknytning till länet är alltid av intresse, medan trycksaker bedöms från fall till fall.

Vissa typer av material passar bättre någon annanstans. Om det är föreningsmaterial hänvisar vi till våra kollegor på Norrbottens Föreningsarkiv, samt fotografier och fotoalbum till museets bildarkiv