Tillgänglighet

Hem / Info / Tillgänglighet

 

Norrbottens museums lokaler är anpassade för funktionshindrade. Det finns rullstolsramper, hissar mellan våningarna och anpassade toaletter. Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns på museets gård i centrum. 

Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda Norrbottens museum webbplats och ta del av dess innehåll. Här nere beskriver vi hur Norrbottens museum uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Norrbottens museum som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på norrbottens.museum@norrbotten.se.

All inkommen e-post läses men svarstiden variera, särskilt under semester. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Anmäl brister på webbplatsen till norrbottens.museum@norrbotten.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Kortkommando finns för sökning, men är enligt webbriktlinjer felaktigt kommando.
 • Information om möjligheten att använda kortkommandon saknas.
 • Möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll saknas.
 • Det går inte till fullo att navigera med tangentbord.
 • Skräddarsydda komponenter fungerar inte med skärmläsare.
 • Logiken för Tab-navigering i huvudmenyn kan förbättras.
 • Alla rubriknivåer är inte hierarkiskt korrekta.
 • Det går inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord i alla texter.
 • Rollen för sidornas olika delar anges inte i koden.
 • Vissa knappar har dålig kontrast mot bakgrund, till exempel filtreringsmenyn under Evenemang.
 • Markören kan fastna vid tangentbordsnavigation i hamburgermenyn.
 • Alla sidor har inte beskrivande sidtitlar som sammanfattar sidans ämne eller innehåll.
 • Beskrivning saknas på sökfält/formulär.
 • Knappar och kontroller saknar maskinläsbara etiketter.
 • Det finns bilder som saknar ALT-textbeskrivning.
 • Det finns äldre PDF-dokument som inte är formaterade enligt normen för tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit en extern konsult göra en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 19 april 2021.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 5 maj 2021.