Tjänster

Alla verksamma föreningar i länet kan bli medlemmar och få sina handlingar bevarade hos föreningsarkivet. Alla som är intresserade kan få hjälp att ta del av föreningslivets historia.

Tjänster

Här följer en lista på de tjänster Norrbottens Föreningsarkiv kan erbjuda föreningsliv och allmänhet.

Arkivförvaltning

Med arkivförvaltning menas förvaring i en arkivlokal byggd enligt Riksarkivets normer, förtecknande av arkivkunnig personal och tillgängliggörande för allmänhetens skull. Som medlem deponeras inlämnade handlingar. Det innebär att föreningen fortfarande äger dem. Styrelsen eller av styrelsen utsedd person kan när som helst låna hem sitt eget material.

Kostnader:

  • Aktiv lokalförening inom Norrbottens län med färre än 20 medlemmar: 200 kr/år
  • Aktiv lokalförening inom Norrbottens län med fler än 20 medlemmar: 450 kr/år
  • Aktiv distriktsförening/regionorganisation med verksamhet i Norrbottens län: 1200 kr/år

I grundavgiften ingår förvaring av fem hyllmeter arkivhandlingar. För förvaring av material som överstiger de fem första hyllmeterna tillkommer en kostnad på 200 kr/hyllmeter.

Prisreduktion
Framröstat av representantskapet vid Föreningsarkivets årsmöte den 25 april 2017:
Om ett distrikts samtliga lokalföreningar vid ett tillfälle går med i Norrbottens Föreningsarkiv, erhålls en medlemsavgift på 200 kronor per år och per lokalförening förutsatt att distriktet betalar full årsavgift, det vill säga 1200 kronor för sitt medlemskap.

Varje distrikts-/regionorganisation i Norrbottens län har rätt att skriftligen ansöka om denna prisreduktion. Varje distrikts-/regionorganisation har också rätt att skriftligen ansöka om att få betala sina lokalföreningars medlemsavgifter i Norrbottens Föreningsarkiv. Respektive ansökan ställs till styrelsen för Norrbottens Föreningsarkiv som beslutar i varje enskilt fall.

Nedlagda föreningars handlingar kan lämnas in kostnadsfritt som donationer. På så sätt bevaras en större del av Norrbottens historia.

Arkivstudier

Det är gratis att ta del av allt arkivmaterial som vi förvaltar. Du kommer till vår reception och anmäler vad du vill titta på. Vi hämtar materialet från arkivet och delger dig det i vår forskarsal.

Vi kan utföra enklare arkivsökning för de som inte har möjlighet att besöka oss. Vi tar ut en forskningsavgift på 100 kr/timme och begränsar tiden vi lägger på varje förfrågan till högst tre timmar.

Kopiering, skanning och digitalisering

Kopieringskostnad:
4 kr per A3-sida
2 kr per A4-sida

Skanningskostnad:
10 kr per sida

Digitalisering av fotografi för eget bruk:
150 kr/bild

Digitalisering av fotografi för publicering:
150 kr/bild + användningsavgift (offereras)

Digitalisering av ljudband för eget bruk/för publicering:
Offereras

CD-bränning av digitala filer:
100 kr/cd-skiva

Studiebesök

Studiebesök är gratis. Boka gärna minst en vecka i förväg och meddela eventuella intresseområden så att vi kan förbereda rundvandringen i våra lokaler efter era specifikationer. Grupper större än 15 personer delas upp i två och visas runt i omgångar. Visningen tar cirka 1 timme. Lunchrestaurang finns i huset och gratis parkering utanför huvudentrén.

Föreläsningar

Arkivarien vid Norrbottens Föreningsarkiv kan i mån av tid bokas för en föreläsning. Ring i god tid innan tilltänkt datum, minst tre veckor före.

Ämnen och kostnader:
Norrbottens Föreningsarkivs verksamhet (30 min) - gratis

Utställningar

Kontakta oss gärna för ett samarbete kring utställningar och arkivväskor och dylikt. Vi ställer gärna upp med material och kan även hjälpa till att producera hela utställningar. Utlåning av material är gratis och sker i den mån vi anser skaderisken vara obefintlig. Produktion av en utställning med material ur våra samlingar offereras.