Digitaliserade rapporter

Hem / Kulturmiljö / Arkeologi / Digitaliserade rapporter

 

Här hittar du några av de rapporter som finns i Norrbottens museums arkiv, men ännu inte i Samla – Riksantikvarieämbetets öppna arkiv. Rapporterna är sorterade årsvis efter publiceringsår. Alla rapporter från alla år inte är digitaliserade.

Östlund, Olof (2017). Pilotprojekt/arkeologisk metodutveckling Arkeologisökhundar 2016. Testverksamhet att med sökhund söka brända ben på fornlämningar av stenålderskaraktär; Raä Nederkalix 325:1, Raä Nederkalix 326:1, Raä Nederkalix 670:1, Raä Nederkalix 677:1, Raä Nederkalix 707 och Raä Nederkalix 730. Kalix kommun, Norrbottens län. Luleå 2017. Rapport 2016:13. Arkeologi, Norrbottens museum (pdf 4,7 MB). Denna rapport går inte in under rubriken uppdragsarkeologi i Samla eftersom det rör sig om arkeologisk metodutveckling.

Bennerhag, Carina (2015). Järnbacken – Fördjupad arkeologisk inventering vid Järnbacken, Nederkalix socken, Kalix kommun, Norrbottens län. Luleå 2015. Rapport 2015:1, Arkeologi, Norrbottens museum (pdf, 7,3 MB). Denna utredning utfördes 2009. Rapporten finns därmed inte i Riksantikvareämbetets "Samla" Rapporten över den undersökning som utfördes efter inventeringen ligger under år 2010.

Lindgren, Åsa (2014). Silbojokk 2012 – Arkeologisk besiktning inom Raä Arjeplog 368:1,Arjeplogs kommun, Lappland, Norrbottens län. Luleå 2014. Rapport 2014:5, Arkeologi, Norrbottens museum (pdf, 1,7 MB). Denna besiktning utfördes 2012. Rapporten finns därmed inte i "Samla"

Palmbo, Frida och Östlund, Olof (2014). Arkeologihundar? – Sökhundar i forskningens tjänst. Genomgång av forskningsläge och forskningshistoria inför metodutveckling av arkeologisökhundar för framtidens arkeologiska utredningar och undersökningar (pdf, 814 Kb)

Backman, Lars (2013). Fastigheter i Heden och Tallvik – Arkeologisk utredning på fastigheterna Heden 1:17, Tallvik 4:1 och 4:2. Överkalix socken och kommun. Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2013. Rapport 2013:15, Arkeologi, Norrbottens Museum. (pdf, 306 kB)

Bennerhag, Carina och Palmbo, Frida (2013). Vindkraft i Markbygden – Frivillig arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering i Markbygden, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2013. Rapport 2013:1, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 9,6 MB)

Buljo, Tor Henrik och Östlund, Olof (2013).Kronbodsgatan 3, Öjebyn – Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning av fornlämning Raä 225:1, stadslager, fastigheten Öjebyn 45:11, Piteå sn och kn, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2013. Rapport 2013:4, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,2 MB)

Harnesk, Nils (2013). Väg 822 Gällivare-Kilvo – Särskild arkeologisk utredning efter väg 822, sträckan Gällivare-Kilvo. Gällivare socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Luleå 2013. Rapport 2013:8, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 787 kB)

Lindgren, Åsa och Palmbo, Frida (2013). Väg 555 – Frivillig arkeologisk utredning väg 555, sträckan Sikfors-Älvsbyn, Piteå och Älvsbyns kommuner, Norrbottens län Luleå 2013. Rapport 2013:11, Arkeologi, Norrbottens Museum. (pdf, 4,3 MB)

Lindgren, Åsa (2013). Masugnsbyn, Vittangi & Palokorva – Särskild arkeologisk utredning, förbifarter för väg 395, Kiruna och Pajala kommun, Norrbotten. Luleå 2013. Rapport 2013:9, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,5 MB)

Lindgren, Åsa (2013). Ny bro över Myllyjoki – Frivillig arkeologisk utredning etapp 1, väg 395, fastighet Merasjärvi 3:1 och 6:1, Kiruna kommun, Jukkasjärvi socken, Lappland, Norrbottens län. Luleå 2013. Rapport 2013:12, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 2,4 MB)

Palmbo, Frida (2013). Markbygden 2013. Arkeologisk utredning i Markbygden, etapp 1 område B, fastigheterna Åträsk 8:1, Piteå kronopark 1:57, Roknäs 6:4 m.fl., Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2013. Rapport 2013:14, Arkeologi, Norrbottens museum (pdf, 5 MB)

Östlund, Olof (2013). Gamla Bodenvägen 5 – Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning av fornlämning Nederluleå 330:1 kyrkstad, fastigheten Gammelstaden 8:1, Nederluleå socken, Luleå kommun, Västerbottens landskap. Norrbottens län. Luleå 2013. Rapport 2013:2, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,4 MB)

Backman, Lars och Buljo, Tor Henrik (2012). Storlandet och Sakajärvi. Arkeologisk utredning. Delar av fastigheterna Storlandet 5:1 och Sakajärvi 2:4. Luleå 2012. Rapport 2012:7, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,4 MB)

Backman, Lars och Buljo, Tor Henrik (2012). Gruvberget i Svappavaara – Arkeologisk besiktning av gruvbergets västra del, Svappavaara, Jukkasjärvi sn, Kiruna kn. Luleå 2012. Rapport 2012:9, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 3,1 MB)

Backman, Lars och Buljo, Tor Henrik (2012).Ny omlastningsterminal i Svappavaara – Arkeologisk utredning för ny omlastningsterminal i Svappavaara. Fastigheterna Svappavaara 14:3, 20:2, 21:6 och 100:1. Jukkasjärvi sn och Kiruna Kn, Lappland. Luleå 2012. Rapport 2012:16, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 2,4 MB)

Bennerhag, Carina (2012). En boplatsvall från förromersk/romersk järnålder. Delundersökning av Raä 90, Nederluleå socken, Norrbottens län. Luleå 2012. Rapport 2012:6, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 4,4 MB)

Bennerhag, Carina och Palmbo, Frida (2012). Markbygden – Arkeologisk utredning i Markbygden, etapp 1, område A, fastigheterna Åträsk 8:1, Piteå kronopark 1:57 m.fl, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2012. Rapport 2012:19, Arkeologi Norrbottens museum. (pdf 10,6 MB)

Harnesk, Nils (2012). Gång- och cykelväg i Hietaniemi – Särskild arkeologisk utredning inför ny gång- och cykelväg i Hietaniemi. Hietaniemi by och socken, Övertorneå kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2012. Rapport 2012:10, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 757 kB)

Harnesk, Nils (2012). Vägsträckan Vibbyn-Flarken – Särskild arkeologisk utredning inför ombyggnad av väg 383, sträckan Vibbyn-Flarken. Överluleå socken, Bodens kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2012, Rapport 2012:20, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,5 MB)

Harnesk, Nils (2012). Rakkurijärvi 2011-2012 – Arkeologisk fältstudie vid sjön Rakkurijärvi inför gruvetablering. Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2012. Rapport 2012:85, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,3 MB)

Lindgren, Åsa (2012).Kvikkjokksvägen – Särskild arkeologisk utredning, inför Trafikverkets förbättringsåtgärder vid delar av väg 805, Kvikkjokksvägen, Jokkmokks socken och kommun, Lapplands län. Luleå 2012. Rapport 2012:13, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,9 MB)

Palmbo, Frida (2012). Härdar i Svappavaara – Slutundersökning av härdar, Raä 2545 och Raä 2546, Svappavaara. Inför byggnation av omlastningscentral på fastigheterna Svappavaara 14:3 och 20:2, Kiruna kommun, Jukkasjärvi socken, Lapplands landskap, Norrbottens län. Luleå 2012. Rapport 2012:4, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 2,6 MB)

Östlund, Olof (2012). Väg 880 – Arkeologisk utredning i samband med planerad upprustning och breddning av väg 880, sträckan Aareavaara-Kaunisjoensuu. Aareavaara 4:10 m.fl, Pajala kommun, Norrbottens län. Luleå 2012. Rapport 2012:17, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 3,3 MB)

Östlund, Olof (2012). Väg 99, 395, E10. Svappavaara – Kaunisvaara – Arkeologisk utredning i samband med planerad upprustning och breddning av väg 99, 395 och E10, sträckan Svappavaara–Kaunisvaara. Kiruna kommun och Pajala kommun. Norrbotten. Luleå 2012. Rapport 2012:21, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 10,5 MB)

Backman, Lars och Johansson, Nils (2011). Ny gruva i Kaunisvaara – Arkeologisk utredning på fastigheterna Kaunisvaara 5:10, 15:4, 11:4, 13:1, 3:2, S:9 mfl. Pajala sn. Västerbotten, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:27, Norrbottens Museum. (pdf, 2,0 MB)

Backman, Lars (2011). Härd vid Aitikgruvan. Arkeologisk slutundersökning på fastigheten Sakajärvi 2:4, Gällivare sn, Lappland. Luleå 2011. Rapport 2011:32, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,3 MB)

Bennerhag, Carina (2011). Sentida blästbruk – Räddningsundersökning av nyupptäckt blästugn inom Raä 463:1, Överluleå socken, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:16, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 2,0 MB)

Bennerhag, Carina (2011). Härdar kring Lantjärv – Arkeologisk räddningsundersökning av två nyupptäckta härdar, Raä 857 och 862, på fastigheterna Lantjärv 1:33 och Sangis 7:50, Nederkalix socken, Kalix kommun, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:28, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,7 MB)

Harnesk, Nils (2011). Arkeologi i Sunderbyn – Arkeologisk besiktning inom Raä Nederluleå 180:1, fastigheten Sunderbyn 57:1 Nederluleå socken, Luleå kommun, Norrbottens län och landskap. Luleå 2011. Rapport 2011:21, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 324 kB)

Harnesk, Nils (2011). Fjärrvärme 2011 – Förundersökning i stadskulturlager Luleå Gammelstad, Raä Nederluleå 330:1. Fastigheterna Gammelstaden 5:11, 5:20, 5:22, 5:23, 5:25, 5:26, 5:27, 5:47, 5:48 och 6:67. Nederluleå socken, Luleå kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:30, Arkeologi Norrbottens museum. (pdf, 4,2 MB).

Lundmark, Per och Palmbo, Frida (2011). Kallakjaure – Särskild arkeologisk utredning, Kallakjaure. Inför planerad gruvetablering på fastigheterna Allmänningsskogen S 1, Randijaur 1:18, 3:2, 4:2, 5:1, 7:1, 9:1, Björkholmen 1:2, 1:3, 2:5, 5:1, Jokkmokk socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:22, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 4,2 MB)

Palmbo, Frida (2011). Mertainen – Särskild arkeologisk utredning inför planerad gruvverksamhet inom fastigheterna Allmänningsskogen S 1, Svappavaara 1:25, S:23, 15:5, Kiruna 1:1 m.fl. Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:29, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 2,9 MB)

Palmbo, Frida (2011). Bondersbyn – Arkeologisk delundersökning i form av kartering. Fastigheten Bondersbyn 9:17, Töre socken, Kalix kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:34, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,5 MB)

Östlund, Olof (2011). Elledning mellan kyrkstugorna 549 och 551 Jordbrogränd – Arkeologisk förundersökning Raä 330, Gammelstads kyrkstad, fastigheten Nederluleå kyrkovall 1:1, Nederluleå socken, Luleå kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:1, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,3 MB) 

Östlund, Olof (2011). Pajala – Arkeologisk utredning fastigheterna Pajala 6:4 och 9:3, Pajala socken och kommun. Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:17, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,7 MB)

Östlund, Olof (2011). Aareavaara – Tidigmesolitiska kustboplatser nära inlandsisen. (Mellan is och hav projektet 2010). Arkeologisk undersökning av del av fornlämning Pajala Raä 1276 och Raä 1277, fastigheten Aareavaara 4:10, Pajala socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:24, Arkeologi, Norrbottens museum (pdf, 4 MB)

Östlund, Olof (2011). Väg 582 – Arkeologisk utredning inför vägåtgärder på väg 582, Selet-Boden, fastigheterna Heden 3:282, Råbäcken 4:63, Västanträsk1:1m.fl., Överluleå och Nederluleå socknar, Boden och Luleå kommuner, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:25, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 4,9 MB)

Östlund, Olof (2011).Kyrkstuga 304 Framlänningsvägen – Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Raä 330:1, Gammelstads kyrkstad, fastigheten Nederluleå kyrkovall 1:1, Nederluleå socken, Luleå kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:26, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,6 MB) 

Östlund, Olof (2011). Kustboplatsen vid väg 582 och Aldersjön – Arkeologisk förundersökning av Raä Överluleå 413:1 fastigheten Heden 3:282, Överluleå socken, Bodens kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:33, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 4,9 MB)

Backman, Lars (2010) Bergsvärmeschakt. Arkeologisk förundersökning av Bergvärmeschakt på Nederluleå kyrkas gamla kyrkogård. Raä 330, Nedeluleå sn. Luleå 2010. Rapport 2010:13, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 2,3 MB)

Backman, Lars (2010) Vindkraftspark – Arkeologisk förstudie inför planerad vindkraftspark. Jiertasuoloi, Suorva. Jokkmokk och Gällivare sn. Lappland. Luleå 2010. Rapport 2010:14, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 2,4 MB)

Bennerhag, Carina (2010) Järnframställning vid Jernbacksmyren under förromersk järnålder – Arkeologisk slutundersökning av Raä 842, Nederkalix socken. Luleå 2010. Rapport 2010:42, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 4,8 MB) 
(Inventeringen som föregick slutundersökningen ligger under år 2015)

Bennerhag, Carina och Norberg, Erik (2010) Näverberget – Arkeologisk slutundersökning av Raä 601, Nederluleå socken, Luleå kommun, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:3, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 26,8 MB)

Buljo, Tor Henrik (2010) Mertainen gruvområde – Arkeologisk inventering, Jukkasjärvi socken och Kiruna kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:26, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 2,9 MB)

Harnesk, Nils (2010) Skadat kulturarv – Arkeologisk besiktning av Raä 95:1 på fastigheten Brobyn 4:4, Överluleå socken, Bodens kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:30, Arkeologi, Norrbottens museum (pdf, 746 kB)

Harnesk, Nils (2010) Järnframställning i Skatamark – Arkeologisk besiktning inför etablering av jordvärme inom fastigheterna Skatamark 40:3 och 40:4, Överluleå socken, Bodens kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:31, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 973 kB)

Harnesk, Nils (2010) Bergvärme i Skatamark – Arkeologisk besiktning inför etablering av bergvärme inom fastigheterna Skatamark 40:3 och 40:4, Överluleå socken, Bodens kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:36, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 694 kB)

Liedgren, Lars och Lindgren, Åsa (2010) Fornminnesinventering inom Arjeplogs kommun och socken, Lappland, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:41, Arkeologi, Norrbottens museum (pdf, 3,5 MB) 

Lindgren, Åsa (2010) Räddningsundersökning av två boplatser. Särskild arkeologisk undersökning av två boplatser utan synlig anläggning. Raä 404 och 405, Edefors sn, Kloken 2:4, Bodens kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:12, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 10,6 MB)

Lindgren, Åsa (2010) Ny kilvinda på brunnsplatsen i Gammelstad – Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll Raä 330, Nederluleå sn, Kyrkstad med kulturlager och befintlig bebyggelse, fastighet Nederluleå kyrkovall 1:1, Luleå kommun, Norrbotten. Luleå 2010. Rapport 2010:25, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 637 kB)

Palmbo, Frida (2010) Aitik. Särskild arkeologisk utredning. Vägdragning till nya anrikningsverket i Aitik. Fastigheterna Sakajärvi 2:4 och Storlandet 5:1, Gällivare socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:7, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,3 MB)  

Palmbo, Frida (2010) Kälsjärvsvägen – Särskild arkeologisk utredning. Ny vägdragning på fastigheterna Björknäs 1:28, Gammelgården 4:4 m.fl fastigheter, Nederkalix socken, Kalix kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:34, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,6 MB)

Palmbo, Frida (2010) Alträsket – Särskild arkeologisk utredning. Ny vägdragning för skogsbilväg på fastigheten Mockträsk 5:2, Överluleå socken, Bodens kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:35, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,6 MB)

Palmbo, Frida och Östlund, Olof (2010) Järnvägskorridoren Nord-Huuki – Arkeologisk utredning inför planerad järnvägsdragning på fastigheterna Aareavaara 1:11, 4:3, 6:19, Huuki 4:14, 6:1 och Kaunisvaara 1:12, 1:3, 11:5 m fl. Pajala socken & kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:28, Arkeologi, Norrbottens museum (pdf, 3,7 MB)

Östlund, Olof (2010) Elskåp och elkablar. Davidsgränd, Framlänningsvägen och Skolgränd – Arkeologisk förundersökning Raä 330, Gammelstads kyrkstad fastigheten Nederluleå kyrkovall 1:1, Gammelstaden 6:67 m fl, Nederluleå socken, Luleå kommun Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:1, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 721 kB)

Östlund, Olof (2010) Majtum – Arkeologisk inventering av fastigheten Majtum 2:5 Jokkmokks kommun och socken Lapplands landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:5, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,1 MB)

Östlund, Olof (2010) Fjärrvärme 2010 – Arkeologisk förundersökning Raä 330, Gammelstads kyrkstad, fastigheterna Gammelstaden 6:57, 5:20, 5:13 och Nederluleå kyrkovall 1:1, Nederluleå socken, Luleå kommun Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2010. Rapport 2010:43, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 4 MB)

Backman, Lars och Reuterdahl, Magnus (2009). Arkeologisk besiktning.Gruvberget, Svappavaara Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun Norrbottens län, Lappland. Luleå 2009. Rapport 2009:7, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 433 kB)

Bennerhag, Carina (2009). Haparandabanan 2007 – Lokal 13, 20 och 39, Nederkalix socken, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:1, Arkeologi Norrbottens museum. (pdf, 11,6 MB) 

Eskeröd, Carita; Palmbo, Frida och Östlund, Olof (2009).Pellivuoma – En förstudie av kulturmiljö inför en MKB för Pellivuoma gruvprojekt. Pajala socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:34, Arkeologi och Bebyggelse, Norrbottens museum. (pdf, 5,7 MB). Svensk version.

Eskeröd, Carita; Palmbo, Frida and Östlund, Olof (2009). Pellivuoma – Baseline study (Settlement historical and archaeological). A baseline study for an EIA for Pellivuoma mining projects. Pajala parish and municipally, Province of Västerbotten, County of Norrbotten. Luleå 2009. Report 2009:34, Archaeology and Settlement History, Norrbottens museum. (pdf, 5,8 MB). English version.

Johansson, Nils och Jonsson, Mirjam (2009). Arkeologisk utredning. Hortlax 44:1. Raä 363, Bytomt/Gårdstomt på fastighet Hortlax 44:1, Hortlax socken, Piteå kommun. Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:3, Arkeologi. Norrbottens museum. (pdf 1,3 MB)

Jonsson, Mirjam (2009). Öjebyn. Räddningsundersökning. Fastighet Öjebyn 24:45 och 120:2, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:18, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,3 MB)

Jonsson, Mirjam (2009). Öjebyn – Arkeologisk förundersökning. Förundersökning i form av schaktövervakning inom Raä 225, Öjebyns kyrkstad. Fastighet Kyrkovallen 1:1, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:23, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,2 MB)

Jonsson, Mirjam (2009). Öjebyn – Arkeologisk förundersökning. Förundersökning i form av schaktövervakning inom Raä 225, Öjebyns kyrkstad och Raä 345, bytomt/gårdstomt. Fastighet Öjebyn 35:64 och S:4. Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:26, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,1 MB)

Palmbo, Frida (2009). Sakajokivägen – Särskild arkeologisk utredning. Ny dragning av Sakajokivägen, Aitik, fastigheten Nybyggesallmänningen S:1, Gällivare socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:13, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,2 MB)

Palmbo, Frida (2009). Bergtäkt, Korpilombolo – Särskild arkeologisk utredning. Utredning inför ny bergtäkt, fastigheten Korpilombolo 4:7, Korpilombolo socken, Pajala kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:14, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,1 MB)

Palmbo, Frida (2009). Pirttivuopio – Särskild arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning av ett område inför planerad turistanläggning strax V om byn Pirttivuopio. Fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, Kiruna kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:15, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,7 MB)

Palmbo, Frida (2009). Kåbdalis – Särskild arkeologisk utredning inför utbyggnad av befintlig fjällanläggning i Kåbdalis, fastigheterna Kåbdalis 2:68, 2:3 och 2:2, Jokkmokk socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:16, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,7 MB)

Palmbo, Frida (2009). Stenbacken – Särskild arkeologisk utredning inför planerad detaljplaneläggning av ett område för fritidshus vid Torneträsk, Stenbacken, på fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Luleå 2009, Rapport 2009:17, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,4 MB)

Palmbo, Frida och Östlund, Olof (2009). Tapuli – Allmän arkeologisk utredning. Utredning steg 1 utan KML-beslut. En kompletterande arkeologisk översiktsstudie för Tapuli gruvprojekt. Pajala socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:27, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 2,4 MB). Svensk version.

Palmbo, Frida and Östlund, Olof (2009). Tapuli – General archaeological inquiry. Inquiry step 1 without decision according to the Cultural Heritage Law. A supplementary archaeological study for the Tapuli mining project. Pajala parish and municipally. Province of Västerbotten, County of Norrbotten. Luleå 2009. Report 2009:27, Archaeology, Norrbottens museum. (pdf, 2,5 MB). English version.

Östlund, Olof (2009). Fjärrvärme 2008. Norrbottens museum. Raä 330, kulturlager från medeltid och nyare tid, Gammelstads kyrkby, Nederluleå sn, Luleå kn, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:2, Arkeologi. Norrbottens museum. (pdf 4,7 MB)

Östlund, Olof (2009). Arkeologisk förundersökning. Pitegården, åtgärder mot hussvamp. Hägnan 2007. Raä 593:1, Nederluleå socken, fastigheten Gammelstad 6:6, Luleå kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:4. Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,5 MB)

Östlund, Olof (2009). Kaunisvaara – Särskild arkeologisk utrdning Kaunisvaara  S:2, 16:3, 16:5, 16:6, 16:7 och 28:1, Pajala socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:19, Arkeologi, Norrbottens museum.(pdf, 1,2 MB). Svensk version.

Östlund, Olof (2009). Kaunisvaara – Special archaeological inquiry, Kaunisvaara S:2, 16:3, 16:5, 16:6, 16:7 and 28:1. Pajala parish and municipaly. Province of Västerbotten, County of Norrbotten. Luleå 2009. Report 2009:19, Archaeology, Norrbottens museum. (pdf, 1,2 MB). English version. 

Östlund, Olof (2009). Brantgränd 1 – Arkeologisk förundersökning. Raä 330, Gammelstads kyrkby fastigheten Nederluleå kyrkovall 1:6 Nederluleå socken och Luleå kommun Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:20, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,3 MB)

Östlund, Olof (2009). Brantgränd 1 – Arkeologisk slutundersökning. Raä 330, Gammelstads kyrkby fastigheten Nederluleå kyrkovall 1:6 Nederluleå socken och Luleå kommun Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2009. Rapport 2009:21, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 1,7 MB)

Bennerhag, Carina, Heinerud, Jans, Hagström, Sara, Palmbo, Frida och Smeds, Ronny (2008) Arkeologisk förundersökning. Haparandabanan 2006/2007. Lokal 7, 13, 20 och 39, Nederkalix sn. Inför byggandet av ny järnväg, sträckan Kalix-Haparanda, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:1, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 13,8 MB)

Jonsson, Mirjam (2008) Arkeologisk förundersökning. Gammelstaden 1:58. Raä 330, kulturlager från medeltid och nyare tid, fastighet Gammelstaden 1:58, Nederluleå sn, Luleå kn, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:9, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 4,6 MB)

Jonsson, Mirjam (2008) Arkeologisk förundersökning. Öjebyns kyrkstad. Raä 225, stadskulturlager från medeltid och nyare tid, Öjebyns kyrkstad, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:12, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,5 MB)

Lindgren, Åsa (2008) Arkeologisk förundersökning. Pitegården dräneringsrör. Hägnan 2008. Raä 593, Nederluleå sn, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:3, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,0 MB)

Lindgren, Åsa (2008). Fornminnesinventering i Norrlands inland 2008. Pajala kommun, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:13, Arkeologi, Norrbottens museum (pdf, 0,6 MB)

Molin, John och Backman, Lars (2008). Rapport. Särskild arkeologisk utredning. Fastigheterna Hakkas 2:28 och 31:1, Gällivare socken, Gällivare kommun, Lappland, Norrbottens län. (pdf 2,1 MB)

Molin, John och Backman, Lars (2008). Rapport. Särskild arkeologisk utredning. Rahavaara, fastigheten Lina 3:1, Gällivare socken, Gällivare kommun, Lappland, Norrbottens län. (pdf 4,0 MB)

Molin, John och Backman, Lars (2008) Rapport. Arkeologisk utredning. Poutanen. Fastgheten Lina 3:1, Gällivare socken, Gällivare kommun, Lappland, Norrbottens län. (pdf 3,8 MB)

Palmbo, Frida (2008). Särskild arkeologisk utredning. Dragaliden. Piteå kronopark 1:57, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:2, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,4 MB)

Palmbo, Frida (2008). Särskild arkeologisk utredning. Sågbäcken. Nya ersättningsvägar samt mötesstation vid Sågbäcken, fastigheten Småsel 2:1 och Grundfors 100:1, Töre socken, Kalix kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:6, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,0 MB)

Palmbo, Frida (2008). Särskild arkeologisk utredning inför planerade ersättningsvägar längs befintlig bana mellan Kalix och Boden. Fastigheterna Kosjärv 1:16, 1:63 1:73, Bjumisträsk 2:1, Småsel 2:1, S:1>3 och 100:1, Morjärv 12:1, Töre socken, Kalix kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:7, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,6 MB)

Palmbo, Frida (2008). Arkeologisk slutundersökning. Haparandabanan 2007. Lokal 7 (Raä 722), Haparandabanan 2007, Nederkalix socken. Inför byggandet av ny järnväg, sträckan Kalix-Haparanda,Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:14, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 2,4 MB)

Östlund, Olof (2008). Rapport. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll. Bodenvägen 2. Gammelstaden 5:33 och 6:67. Raä 330, Nederluleå socken. Norrbottens län, Västerbotten (pdf 833 kB)

Östlund, Olof (2008). Rapport. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll. Garvargränd 1, Gammelstaden 5:33. Raä 330, Nederluleå socken. Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 1,4 MB)

Östlund, Olof (2008). Bönälven, E10 – Särskild arkeologisk utredning Bönälven, E10, Vännäs 1:4 och Långviksudden 1:3 och 1:4, Överkalix socken och kommun. Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:5, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf, 925 kB)

Östlund, Olof (2008) Arkeologisk förundersökning. Bakigatan 10. Raä 330, kulturlager från medeltid och nyare tid på fastigheten Nederluleå kyrkovall 1:7, Nederluleå sn, Luleå kn, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:8, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,3 MB)

Östlund, Olof (2008) Arkeologisk förundersökning. Bakigatan 8. Raä 330, kulturlager från medeltid och nyare tid, fastigheten Gammelstad 1:41, Nederluleå sn, Luleå kn, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2008. Rapport 2008:10, Arkeologi, Norrbottens museum. (pdf 1,3 MB)

Backman, Lars., Jakobsson, Anna., Jonsson, Mirjam och Palmbo, Frida. (2007) Rapport, Arkeologisk slutundersökning – Väg 818, Vajkijaur-Messaure, RAÄ 1590 samt Á31, härdar, Jokkmokk sn, Norrbottens län, Lappland. (pdf, 4,8 MB)

Jonsson, Mirjam och Backman, Lars (2007) Rapport. Arkeologisk utredning. Kurravaara 1:10, Jukkasjärvi sn, Kiruna kn. Lappland, Norrbottens län. (pdf 1,1 MB) 

Jonsson, Mirjam och Östlund, Olof (2007) Rapport. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll. Gammelstaden 5:37 och 5:38. Raä 330, kulturlager från medeltid och nyare tid. Nederluleå socken, Luleå kommun, Norrbottens län, Västerbottens landskap (pdf 2,0 MB)

Lindgren, Åsa och Backman, Lars (2007) Rapport. Arkeologisk undersökning 2004. Silbojokk, Raä 368, Arjeplog socken. Norrbottens län, Lappland. (pdf 6,7 MB)

Lindgren, Åsa., Östlund, Olof., Sundberg, Susanne och Backman, Lars (2007) Rapport. Arkeologisk undersökning 2005. Silbojokk, Raä 368, Arjeplog socken. Norrbottens län, Lappland. (pdf 5,7 MB)

Lindgren, Åsa och Smeds, Ronny (2007) Rapport. Utvidgning av gruva i Aitik. Arkeologisk utredning etapp I, 2006, Gällivare sn, Gällivare kommun, Lappland, Norrbottens län. (pdf 4,4 MB)

Lindgren, Åsa (2007) Rapport. Arkeologisk besiktning. Inför anläggandet av telemast på fastighet Munksund 35.2, Piteå sn, Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 227 kB)

Lindgren, Åsa (2007) Rapport. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll. Kyrkstugevägen 2, Gammelstaden 5:22, Raä 330, Nederluleå socken, Norrbottens län, Västerbotten (pdf 664 kB)

Lindgren, Åsa (2007) Rapport. Förundersökning/schaktkontroll. Nederluleå kyrkovall 1:1, Kyrkstuga 317. Raä 330, Nederluleå sn. Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 5,3 MB)

Palmbo, Frida och Backman, Lars (2007) Rapport. Arkeologisk utredning. Fastigheterna Jukkasjärvi 2:11 och 3:6. Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun. Norrbotens län, Lappland. (pdf 3,2 MB)

Palmbo, Frida och Östlund, Olof (2007) Rapport. Arkeologisk utredning. Fastigheten Måttsund 10:16 Nederluleå socken, Luleå kommun, Norrbottens län, Västerbottens landskap. (pdf 371 kB)

Östlund, Olof (2007). Mellan is och hav 2006. De första riktade fältsökningarna efter kustnära boplatser från äldre mesolitikum i Norrbotten. Luleå. Rapport Arkeologi. Norrbottens museum. (pdf, 2 MB)

Östlund, Olof och Jonsson, Mirjam (2007) Rapport. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll. Kulturlager från Medeltid och nyare tid. Nederluleå sn, Gammelstaden 1:82, Luleå Kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. (pdf 2,4 MB)

Östlund, Olof, Palmbo, Frida och Jonsson, Mirjam (2007) Rapport. Arkeologisk slutundersökning. Mötesstation Kosjärv. Bondersbyn 2:2. Töre sn, Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 9.9 MB)

Backman, Lars och Hagström, Sara (2006) Rapport. Arkeologisk utredning. Fritidsbebyggelse, Katterjåkk, Riksgränsen 1:6, Jukkasjärvi sn, Kiruna kommun, Lappland, Norrbottens län. (pdf 1,2 MB)

Backman, Lars och Hagström, Sara (2006) Rapport. Arkeologisk utredning. Avloppsreningsverk, Katterjåkk, Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, Jukkasjärvi sn, Kiruna kommun, Lappland, Norrbottens län. (pdf 939 kB)

Backman, Lars och Hagström, Sara (2006) Rapport Kirunaprojektet – Ny järnväg, Kiruna. Utökning av områden intill bankorridorer. Arkeologisk utredning etapp I och II samt arkeologisk utredning etapp II, 2006, Jukkasjärvi sn, Kiruna kn, Lappland, Norrbottens län.(pdf 3,7 MB)

Backman, Lars och Hagström, Sara (2006) Omläggning av allmänna vägnätet, Kiruna. Arkeologisk utredning etapp I och II, 2006, Jukkasjärvi sn, Kiruna kommun, Lappland, Norrbottens län.(pdf 1,6 MB)

Backman, Lars, Lindgren, Åsa och Sundberg Susanne (2006) Rapport Kirunaprojektet – Ny järnväg, Kiruna. Arkeologisk utredning, etapp 1, Jukkasjärvi socken, Norrbottens län, Lappland (pdf 5,2 MB)

Hagström, Sara och Backman, Lars (2006) Rapport. Omläggning av allmänna vägnätet, Kiruna. Arkeologisk utredning etapp I och II, 2006, Jukkasjärvi sn, Kiruna kommun, Lappland, Norrbottens län. (pdf 1,6 MB)

Jakobsson, Anna och Lindgren, Åsa (2006) Rapport. Arkeologisk besiktning/förundersökning. Öjebyns kyrkstad. RAÄ 225, Piteå sn. Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 2,0 MB)

Jonsson, Mirjam och Backman, Lars (2006) Rapport. Arkeologisk utredning. Kurravaara 1:11, 1:100 och 1:102. Jukkasjärvi sn, Kiruna kn. Lappland, Norrbottens län. (pdf 1,8 MB)

Sundberg, Susanne (2006) Rapport. Arkeologisk besiktning inför anläggandet av telemast på fastighet Älvsbyn 25:60, Älvsbyn sn, Norrbottens län. (pdf 822 kB)

Östlund, Olof (2006) Rapport. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll. Västervägen. Gammelstaden 1:78 och 1:40, RAÄ 330, Nederluleå sn, Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 819 kB)

Östlund, Olof, Palmbo, Frida och Jonsson, Mirjam (2006) Rapport. Arkeologisk förundersökning. Mötesstation Kosjärv. Bondersbyn 2:2, Töre sn. Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 3,7 MB)

Jakobsson, Anna (2005) Rapport. Dokumentation/slutundersökning. Jokk samfällighet. Ej tidigare registrerad kokgrop, Överkalix sn, Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 4,3 MB)

Jakobsson, Anna (2005) Rapport. Arkeologisk utredning. Fastigheten Lina 3:1. Gällivare socken och kommun. Norrbottens län, Lappland. (pdf 3,2 MB)

Jakobsson, Anna (2005) Rapport. Arkeologisk besiktning. Kengis bruk. RAÄ 15, Pajala sn. Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 348 kB)

Johansson, Mats (2005) Rapport. Arkeologisk dokumentation av gruvområdet Raä 748, Nautanens kopparfält, Fornvårdsobjekt nr 81. Gällivare kommun och socken, Norrbottens län, Lappland. (pdf 9,1 MB) 

Lindgren, Åsa (2005)Rapport. Arkeologisk utredning. Morjärvs bangård och tillfartsvägar, väg 765, Töre socken, Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 2,8 MB)

Lindgren, Åsa (2005) Rapport. Fjärran fjärrvärmen. Arkeologisk förundersökning. Gammelstad, Raä 330, medeltida kulturlager. Nederluleå socken, Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 3,1 MB)

Lindgren, Åsa (2005) Rapport. Arkeologisk besiktning. Gruvberget, Svappavaara. Jukkasjärvi socken. Norrbottens län, Lappland. (pdf 566 kB)

Lindgren, Åsa och Sundberg, Susanne (2005) Rapport. Arkeologiskt utredning. Omformarstation, Kiruna. Jukkasjärvi socken, Norrbottens län, Lappland. (pdf 2,0 MB)

Östlund, Olof (2005) Rapport. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll. Gammelstad, Västervägen 11B. Gammelstaden 1:78. RAÄ 330, Nederluleå sn. Norrbottens län, Västerbotten (pdf 2,9 MB) 

Östlund, Olof (2005) Rapport. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll. Gammelstaden 5:5, Gamla Hamngatan 7. RAÄ 330, Nederluleå sn. Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 1,1 MB)

Östlund, Olof (2005) Rapport. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll. Gammelstaden, Kantorsvägen 20. Nederluleå kyrkovall 1:16. RAÄ 330, Nederluleå sn, Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 819 kB)

Östlund, Olof (2005)Rapport. Arkeologisk besiktning. I anslutning till Jokkmokks gamla marknadsplats, RAÄ 57, kulturlager från historisk tid, Jokkmokk socken och kommun, Lappland, Norrbottens län. (pdf 898 kB)

Backman, Lars och Lindgren, Åsa (2004) Rapport. Arkeologisk besiktning 2003. Silbojokk, Raä 368, Arjeplog socken. Norrbottens län, Lappland. (pdf 8,3 MB)

Bennerhag, Carina och Runesson, Henrik (2004) Norrbottniabanan, sträckan Kalix-Haparanda. Västerbotten, Nederkalix och Nedertorneå socknar. UV Mitt, Rapport 2004:26. Arkeologisk utredning, Etapp 1. (Pdf 6,3MB). Detta är det som senare kom att kallas Haparandabanan: Rapport skrevs i samarbete mellan Norrbottens museum och UV-Mitt, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.

Hedman, Sven-Donald (2004). Skog och Historia i Norrbottens län 2004 (pdf, 1 MB)

Lindgren, Åsa (2004) Rapport. Arkeologisk besiktning inför utvidgning av dolomittäkt. Masugnsbyn, Jukkasjärvi socken. Norrbottens län, Lappland. (pdf  586 kB)

Lindgren, Åsa (2004)
Rapport. Arkeologisk utredning. Väg 886 Kangos – Hukanmaa. Norrbottens län, Lappland. (pdf 7,1 MB) 

Östlund, Olof (2004). Kangosboplatsen: Rapport. Arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplats samt skärvstensförekomst Raä 22 samt Raä 98, Junosuando socken, Norrbottens län, Västerbotten. Luleå. Rapport Arkeologi (pdf, 3,5 MB)

Backman, Lars och Sanell, Charlotta (2003) Rapport. Arkeologisk utredning, väg 373, Stockbäcken. Piteå socken, Piteå kommun. (pdf 3,7 MB)

Hedman, Sven-Donald. (2003) Skog och Historia i Norrbottens län 2003 (pdf, 1 MB)

Hedman, Sven-Donald. (2002) Skog och Historia i Norrbottens län 2002 (pdf, 1 MB)

Hedman, Sven-Donald. (2001) Skog och Historia i Norrbottens län 2001 (pdf, 1 MB)

Östlund, Olof (1999) Rapport. Arkeologisk förundersökning. Lappurträsk 1:15, Raä 360 inkl. Raä 149. Älvsby sn och kn. Norrbottens län, Västerbotten. (pdf 1,7 MB)

Urberg, Maria (1998) Rapport. Arkeologisk inventering. Väg 395, Vittangi-Meräsjärvi. Jukkasjärvi sn, Lappland, Norrbottens län. (pdf 3,1 MB)

Urberg, Maria (1998) Rapport. Arkeologisk inventering. Väg 813, Yttre Lansjärv-Vuottas. Gällivare och Överkalix sn, Lappland och Västerbotten, Norrbottens län. (pdf 6,8 MB)

Urberg, Maria (1998) Rapport. Arkeologisk inventering. Väg 548, Granträsk. Älvsby och Piteå sn, Västerbotten, Norrbottens län. (pdf 2,4 MB)

Urberg, Maria (1998) Rapport. Arkeologisk inventering. Väg 889, Kerändöjärvi. Junosuando sn, Lappland, Norrbottens län. (pdf 1,2 MB)

Urberg, Maria (1998) Rapport. Arkeologisk inventering. Väg 881, Parkalompolo. Junosuando och Pajala sn, Lappland och Västerbotten, Norrbottens län. (pdf 3,0 MB)

Urberg, Maria (1998) Rapport. Arkeologisk inventering. Väg 886, vägskälet Keräntöjärvi-Hukanmaa. Junosuando sn, Lappland, Norrbottens län. (pdf 3,1 MB)

Urberg, Maria (1998) Rapport. Arkeologisk inventering. Väg 45, Nedre Soppero-Ounistunturi. Jukkasjärvi sn, Lappland och Västerbotten, Norrbottens län. (pdf 1,6 MB)

Urberg, Maria (1998) Rapport. Arkeologisk inventering. Väg 392, Cykelbana genom Sattajärvi, Pajala sn, Västerbotten, Norrbottens län. (pdf 1,7 MB)

Fäldt, Ann-Charlott (1994) Rapport. Arkeologisk undersökning. Stg 637+639+786. Fornlämning nr 175. Ävsby sn, Västerbotten, Norrbottens län. (pdf 4,7 MB)

Petersson, Maria (1992) Rapport. Arkeologisk förundersökning av kulturlager. Kv. Gästgivaren, Öjebyn, Piteå sn, Västerbotten, Norrbottens län. 1990. (pdf 2,8 MB)

Lundholm, Kjell (1986) Rapport. Undersökning av fornlämning nr 220, fastigheten Alvik 19:4, Nederluleå sn, Vb. (pdf 2,9 MB)

Wallerström, Thomas (1986) Rapport. Besiktning. Skadad kokgrop. Alvik 19:4, Nederluleå sn, Västerbotten, Norrbottens län (fl 220). (pdf 1,4 MB) 

Wallerström, Thomas (1984) Rapport. Arkeologisk undersökning. Nederkalix kyrka, Nederkalix sn, Västerbotten, Norrbottens län, FL 4. (pdf 2,5 MB) 

Hjolman, Birgitta (?) och Hvarfner, Harald (?) (1969) Rapport över undersökning av fornl. 42, Åträsk 7:1, Piteå sn, Nb.1966. (pdf 2,9 MB). Vem som skrivit rapporten är oklart. Hjolman var ansvarig för undersökningen och Hvarfner var Landsantikvarie i Norrbotten.