Om museet

Hem / Om museet: Historik / Organisation / Policy

 

Norrbottens museum är länsmuseum i Sveriges till ytan största län. Norrbotten har ett varierat landskap som sträcker sig från kust till fjäll med en kulturhistoria på över 10 000 år. Länet är en mångkulturell miljö, präglad av samisk, tornedalsfinsk, finsk, svensk och nysvensk kultur.

Vid museet bedrivs verksamhet inom kulturmiljövård, arkeologi, etnologi, dokumentation, arkiv, bibliotek och samlingar, pedagogik, samt en omfattande utställnings- och programverksamhet. Norrbottens museum är verksamt i hela regionen och samverkar med alla kommuner i länet.

Museets uppdrag är att samla, förmedla och utveckla det norrbottniska kulturarvet. Museet verkar för kulturen i historia och samtid, för mångfald och det fria offentliga samtalet, och för dagens och morgondagens kunskap.

Norrbottens museum ingår i Region Norrbotten, avdelningen regional utveckling som en basenhet inom kultur.

Norrbottens museum finns på två platser

Norrbottens museum Centrum är museets huvudbyggnad med utställnings- och programverksamhet, museikafé och museibutik.

Vid Norrbottens museum Björkskatan bedrivs verksamheterna kulturmiljö, bildarkiv & samlingar samt arkiv & bibliotek.

Norrbottens museum Luleå centrum

Våra utställningar skildrar Norrbotten, kulturarv och omvärld. I utbudet ingår kultur i nutid, kulturhistoria, konst och dokumentära projekt. Med utgångspunkt i dagsaktuella frågor, historiska berättelser, kultur och samhälle erbjuds museibesökare i alla åldrar visningar, workshops och föredrag.

Museikaféet med kaffe, fika, lunchmackor och fritt Wi-Fi, är en inspirerande miljö att koppla av i. I museibutiken finns norrbottniskt hantverk och litteratur om och från Norrbotten. 

Norrbottens museum Björkskatan

I arkiv och bibliotek samlar vi handlingar och litteratur om länets historia och museets verksamheter inom arkeologi, bebyggelse, etnologi, hantverk, kulturmiljö och näringar. I samarbete med Norrbottens föreningsarkiv som bevarar och förmedlar länets föreningshistoria.

Museets bildarkiv rymmer över två miljoner bilder som speglar människorna och samhällsutvecklingen i Norrbotten.

I våra samlingar finns arkeologiska, kultur- och konsthistoriska föremål från olika epoker av länets historia. Mellan det äldsta och yngsta föremålet skiljer det 11.000 år.