Arbeta hos oss

Hem / Om museet / Lediga jobb

Just nu söker vi

Norrbottens museum är länsmuseum i Sveriges till ytan största län. Norrbotten har ett varierat landskap från kust till fjäll med en lång och sammansatt kulturhistoria. Med ett perspektiv på över 10 000 år, då de äldsta nu kända bosättningarna etableras, karakteriseras regionens kultur av mångfald och komplexitet. Norrbottens museum erbjuder arbete i denna stimulerande miljö, präglad av samisk, finsk, tornedalsfinsk, svensk och nysvensk kultur.

Vid Norrbottens museum bedrivs verksamhet inom kulturmiljövård, dokumentation, arkiv och samlingar, pedagogik och en omfattande publik utställnings- och programverksamhet. Museet verkar i hela regionen och samverkar med alla kommuner i länet.

Norrbottens museums uppdrag är att ta tillvara, förmedla och vidareutveckla Norrbottens kulturarv. Museet verkar för kulturen i historia och samtid, för mångfald, jämställdhet och det fria offentliga samtalet, för dagens och morgondagens kunskap.

Länsmuseet är en del av Region Norrbotten och tillhör avdelningen för Regional utveckling och kultur.