Digitaliserat

Här kommer skannat arkivmaterial liksom register ur Föreningsarkivets samlingar att presenteras allt eftersom. Välkommen att ta del av länets föreningshistoria.

Arkivmaterial 

Exempel på material ur Norrbottens läns hushållningssällskaps arkiv nummer 1436:

Register över innehållet i volym 395 Hästpremiering/avel 1860-1905

Register över innehållet i volym 406 Nötboskapspremiering 1864-1899

Register över innehållet i volym 446 Lantbruksutställningen i Luleå 1877

Register över innehållet i volym 460 Ansökningar för premiering av mindre jordbruk 1908-1924

Register över innehållet i volym 672 Tjurföreningar 1911-1920

Register över innehållet i volym 686 Arvidsjaurs hushållsgille 1863-1920

Register över innehållet i volym 938 Norrbottens läns stambok över fjällboskap 1910-1914

Undervisningsplan för Ava Lantbruksskola 1864-1865

Avgångsbetyg för Ulrik Öqvist från Ava Lantbruksskola 1861

Medlemslista Norrbottens läns hemslöjdsförening filial Kalix 1884

Förnyade stadgar för Norrbottens läns hemslöjdsförening 1890

Utlåtande gällande Emil Johanssons nyodling i Kuoksu 1912 

Utlåtande gällande A.O. Sandlings nyodling i Sundsnäs 1910

Ersättning åt fältjägare Pihls änka i Avan Nederluleå 1864

PM över f.d. soldat Hans Petter Ärbars torp i Svedjan Överluleå odat.

 

Exempel på material ur Piteå stads och lands nykterhetsförening arkiv nummer 3068:

Register över medlemmarna i Piteå stads och lands nykterhetsförening 1843-1859 (orter)

Register över medlemmarna i Piteå stads och lands nykterhetsförening 1843-1859 (namn)

 

Exempel på material från idrottsrörelsen i Norrbotten:

Protokoll från bildandet av Luleå Skidbacksförening 1924, arkiv 1873

Tidningsklipp från Bodens Bandyklubb 1936, arkiv 2610

Skjutsammandrag från Övertorneå Skytteförening för Frans Hugo Mörtberg ca 1920, arkiv 937

 

Exempel på material från nykterhetsrörelsen i Norrbotten:

Fana från Blåbandsföreningen nr 790 i Skogsro, arkiv 2308

Fana från IOGT-logen 3245 Novemberblomman i Sörbyn, arkiv 1358

Ansökan för bildandet av IOGT-logen 5202 Lestadius i Jäkkvik 1938, arkiv 635

Medlemsförteckning från Måttsunds Blåbandsförening Aftonstjärnan sekelskiftet 1900, arkiv 2816

 

Exempel på material från fackföreningsrörelsen i Norrbotten:

Brev från Luleå Kakelugnsmakarefackförening 1899, arkiv 2567

Trycksak från Svenska Insjö- och Skärgårdsflottansförbunds avdelning i Karlsborg 1924, arkiv 2572

Fana från Svenska Bryggeriarbetareförbundets avd 17 i Luleå, arkiv 696

Protokoll från Kiruna Hembiträdesförening 1944, arkiv 2360

Protokoll från Svenska Gruvindustriarbetareförbundets avdelning 93 i Laver 1935, arkiv 934

Protokoll från Arvidsjaur-kretsen av Småskollärarförbundet 1919, arkiv 1550

Protokoll från Svenska Sko- och läderindustriarbetareförbundets avd 58 i Råneå 1914-1915, arkiv 763

 

Exempel på material från de politiska rörelserna i Norrbotten:

Affisch från Porjus socialdemokratiska arbetarekommun 1916, arkiv 2547

Stadgar från Gällivare Vänstersocialistiska kvinnoklubb 1919, arkiv 2558

Trycksak från Kalix ådals socialdemokratiska arbetarekommun 1912, arkiv 2546

Fotografi av valarbetare på 1920-talet från Råneå socialdemokratiska partikrets arkiv (okänd fotograf) - OBS! får ej publiceras utan tillstånd från Norrbottens Föreningsarkiv! Får användas för privata syften.

 

Övrigt

Protokoll från Nedertorneå Galtförening 1948, arkiv 4

Medlemslista från Kurkkio Kvarnförening 1925, arkiv 8

Leverantörslista från Hietaniemi Mejeriförening odat, arkiv 93

Lärar- och elevmatrikel Bodens Folkhögskola 1896-1915, arkiv 1689

Medlemsmatrikel Börjelslandets Baptistförsamling 1862-1896, arkiv 651

Medlemsmatrikel Nykterhetsfolkets sjukkassa av 199 Altappen 1898-1909, arkiv 821 

Renskrift av protokoll från Luleå F.K.P.R. den 7 april 1908, arkiv 1978

Medlemsmatrikel Överkalix Missionsförsamling 1912, arkiv 2464 - endast förstasidan

 

Håll utkik, fler dokument kommer att publiceras här.

Senast uppdaterad: 2019-06-26.