Norrbottens Föreningsarkiv

Nf Logga 15X15tum

I föreningsarkivet kan den som är intresserad av Norrbottens föreningshistoria ta del av en mängd unika handlingar. Vill din förening ha hjälp att bevara sitt arkiv? Välkommen till oss!

I arkiven finns material från 1800-talet och framåt. Här förvaras över 3 000 föreningsarkiv. De kommer från bland annat arbetar-, nykterhets-, idrotts- och väckelserörelserna. Norrbottens Föreningsarkiv bildades 1965 under namnet Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten. I över 50 år har föreningsarkivet arbetat med att bevara, dokumentera och tillgängliggöra föreningslivets historia i länet.

Norrbottens Föreningsarkiv är en organisation där alla verksamma föreningar i länet är välkomna att bli medlemmar. Nedlagda föreningars handlingar kan doneras utan kostnad. 

För att forska i föreningsarkivet material kontaktar du Arkivcentrum Norrbotten


Föreningen verkar med bidrag från Kultursamverkansmodellen (statliga medel), Region Norrbotten, Luleå kommun.

Region Norrbotten Svart Rgb      

 Kultur 20Och20fritidsfîrvaltningen