Kulturmiljö

Hem / Kulturmiljö:
Arkeologi / Bebyggelse / Etnologi / Foto & film / Kulturmiljöblogg

 

Kulturmiljö är det samlade uttrycket av spår som människor genom tiderna lämnat i ett landskap. Det finns också osynliga avtryck, som ortnamn eller en plats där något hänt och som därför gör den speciell. Kulturmiljö är något som ständigt skapas och är en tillgång från det förflutna som vi ska vårda och utveckla.

Uppfattningar om kulturmiljö är inte statiska utan något som vi tolkar, tolkar om och för vidare. Varje tid har sin uppfattning om kulturmiljön och hur den ska hanteras.

Kulturmiljön i Norrbotten är ett viktigt fokus för Norrbottens museum. Vi förmedlar, utför uppdrag och ger råd i frågor som rör kulturmiljöer.