Medlem

Nyhetsbrev och protokoll

Här läggs Föreningsarkivets nyhetsbrev och protokoll ut för allmän beskådan. Klicka på länkarna för att öppna de enskilda dokumenten.

Nyhetsbrev nr 1 2017

Nyhetsbrev nr 1 2019

Årsmötesprotokoll 24 april 2019

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018


Medlemslista

Medlemsföreningar 2018-12-19


GDPR - Dataskyddsförordningen

Norrbottens Föreningsarkiv vill här informera om hur vi hanterar personuppgifter utifrån den dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR står för The General Data Protection Regulation och gäller i hela EU, i Sverige kallas den Dataskyddsförordningen. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL).  

De personuppgifter som samlas in av Föreningsarkivet är kontaktuppgifter från våra medlemmar i syftet att fullgöra våra åtaganden gentemot dessa. Med kontaktuppgifter menas namn, adress, e-post och telefonnummer. Uppgifterna lämnas in via föreningsarkivets medlemsanmälningsblankett. Informationen i pappersblanketten registreras och lagras i en databas som endast behörig personal har tillgång till och delas inte vidare med någon tredje part.

Uppgifterna sparas så länge som medlemskapet fortgår och berörd person inte önskar få dem raderade. Du har rätt att kräva ett registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig. Liksom att få felaktiga uppgifter om dig rättade i vårt medlemsregister. Vid frågor välkomnas du att kontakta föreningsarkivets personuppgiftsansvarige, det vill säga vår styrelse.

För att komma i kontakt med styrelsen ringer du arkivarie Ida Lejon på telefonnummer 0920-719 45. För att lämna in klagomål om föreningsarkivets personuppgiftshantering vänder du dig till Datainspektionen.