Organisation

Hem / Om museet / Organisation

 

Verksamheten vid Norrbottens museum bedrivs på Storgatan 2 i Luleå centrum, samt på Höstvägen 7 i stadsdelen Björkskatan. Museiverksamheten riktar sig till hela länets befolkning.

Norrbottens museum, som startade 1886, har cirka 40 anställda. De arbetar med utställningar, pedagogik, dokumentation, arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, kulturarv, föremålssamlingar, konsthistoria, etnologi, arkiv, bildarkiv och kaféverksamhet.

Museet ansvarar även för Norrbottens Föreningsarkiv. Huvudman för Norrbottens museum är Region Norrbotten.

Region Norrbotten  

Avdelningen för regional utveckling, Kultur

Norrbottens museum
Margaretha Lindh
Länsmuseichef    

Administration
Margaretha Lindh
Länsmuseichef
  Samlingsavdelning
Nils Harnesk
Avdelningschef

Kulturmiljöavdelning
Ulf Renlund
Avdelningschef

Publik avdelning
Anna Lundgren 
 Avdelningschef

Ledning
Kommunikation

 

Arkiv
Bildarkiv
Bibliotek
Bokförlag
Foto
Föremålssamlingar
Arkeologi
Bebyggelse
Etnologi
Butik/kafé
Museipedagogik
Program
Utställningar