Tillgänglighet Carlotta

Hem / Info / Tillgänglighet Carlotta / Användarvillkor Carlotta

Tillgänglighet för webbtjänsten Carlotta

Vi vill att alla ska kunna använda webbtjänsten. Det här dokumentet beskriver hur Carlotta uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbtjänsten inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till carlotta@norrbotten.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbtjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Koden följer inte html-standarden korrekt. Det gör att sidan kan fungera sämre i vissa webbläsare.
 • Sökrutor är inte är beskrivna i text för användare på ett sätt som gör det enkelt att förstå syftet.
 • Informationen på objektsidor är inte kodade som tabeller.
 • Beskrivningen som ges till hjälpmedel, exempelvis skärmläsare, saknar den synliga texten som beskriver det interaktiva objektet.
 • Instruktioner för specifika formulärsobjekt är associerade med dem i koden.
 • Det kan förekomma instruktioner som kräver att användaren kan se.
 • Röd text mot grå bakgrund uppfyller inte kontrastkraven.
 • Information om hur man rättar inmatningsfel i sökfälten saknas.
 • ”Månadens objekt” anpassar sig inte till skärmens storlek.
 • Det går inte att till fullo navigera med tangentbord.
 • Nav-element saknas.
 • Kontrastkraven uppfyller inte framhävningen av tangentbordsfokus.

Konstaterade brister beräknas vara åtgärdade senast 2022.

Hur vi testat webbtjänsten

Webbplatsen har granskats genom självskattning (intern testning), vilken har verifierats av tillgänglighetsexperter.

Den senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.