Etnologi

Hem / Kulturmiljö / Etnologi

Inom etnologi undersöks människors vardagsliv i historiska sammanhang och i nuet. Etnologi handlar om att förstå människan som kulturvarelse, och hur samspelet mellan kollektiv och individ formas och uttrycks.

Etnologen är på olika sätt inblandad i vårt insamlingsarbete. Metoderna varierar mellan deltagande observation, intervjuer och insamling av arkivmaterial i form av föremål, fotografier och annat källmaterial. Material som samlas in kan användas i utställningar, artiklar, föredrag och rapporter, eller arkiveras för att de ska bevaras för framtiden.