Kontakt

Adresser

Norrbottens museum, Luleå centrum

Besöksadress: Storgatan 2, Luleå
Telefon reception: 0920-24 35 02

Norrbottens museum, Björkskatan

Besöksadress: Höstvägen 7, Luleå
Telefon växel: 0920-24 35 02
Fax: 0920-24 35 60

Postadress

Norrbottens museum
Box 266, 971 08 Luleå
E-post: norrbottens.museum@norrbotten.se

Faktureringsadress
Region Norrbotten 
Box 4
961 21 Boden 
OBS! Ange kostnadsställe!

Organisationsnummer 232100-0230

Museets personal

Länsmuseichef

Margaretha Lindh
076-142 96 11
margaretha.lindh@norrbotten.se

Kommunikatör

Catrine Backman
072-231 36 56
catrine.backman@norrbotten.se

Controller

Agneta Kahlbom
0920-23 66 67, 076-146 20 52
agneta.kahlbom@norrbotten.se 

PUBLIK AVDELNING

Utställningar, program, butik/kafé, museipedagogik

Reception

0920-24 35 02
norrbottens.museum@norrbotten.se

Avdelningschef

Anna Lundgren
0920-24 35 15, 072-547 67 98
anna.i.lundgren@norrbotten.se

Digital producent

Robin Näslund
076-539 33 49
robin.naslund@norrbotten.se

Museipedagog

Annika Svonni Josbrant
0920-24 35 49, 070-515 07 88
annika.svonni-josbrant@norrbotten.se

Museitekniker

Maria Wiggefors
070-236 46 98
maria.wiggefors@norrbotten.se

Antero Koskitalo
076-539 34 44
antero.koskitalo@norrbotten.se

Museivärd

Johanna Lundin
0920-24 35 25, 076-329 29 49
johanna.lundin@norrbotten.se

Programproducent

Veronica Markström
076-107 68 73
veronica.markstrom@norrbotten.se

Reception, kafé och butik

Linda Ekersund
076-135 28 88
linda.ekersund@norrbotten.se 

Utställningsproducent

Henrik Ygge
076-107 34 83
henrik.ygge@norrbotten.se

 

KULTURMILJÖAVDELNING

Arkeologi, bebyggelse, etnologi

Avdelningschef

Ulf Renlund
0920-24 35 19, 076-108 46 28
ulf.renlund@norrbotten.se

Arkeolog

Frida Palmbo
0920-24 35 43, 070-300 94 32
frida.palmbo@norrbotten.se

Åsa Lindgren
0920-24 35 33, 070-208 99 25
asa.lindgren@norrbotten.se

Carina Bennerhag (50 procent)
0920-24 35 32, 070-524 35 24
carina.bennerhag@norrbotten.se

Sebastian Lundkvist
0920-24 35 35, 070-257 74 06
sebastian.lundkvist@norrbotten.se

Arkeolog, osteolog och arkeobotaniker

Hanna Larsson
0920-24 35 47, 076-835 12 29
hanna.r.larsson@norrbotten.se

Arkeolog och arkeologiska samlingar

Lars Backman
0920-24 35 34, 073-068 74 12
lars.backman@norrbotten.se

Byggnadsantikvarie

Erica Duvensjö
0920-24 35 22, 070-230 32 70
erica.duvensjo@norrbotten.se

Kristin Lång
073-068 42 41
kristin.lang@norrbotten.se 

Etnolog

Sophie Nyblom
076-132 80 01
sophie.nyblom@norrbotten.se

SAMLINGSAVDELNING

Arkiv, bildarkiv, bibliotek, föremålssamlingar, foto/filmproduktion

Avdelningschef

Nils Harnesk
0920-24 35 14, 070-642 79 94
nils.harnesk@norrbotten.se

Antikvarie, föremålssamlingar

Anja Wrede
0920-24 35 26, 072-540 40 54
anja.wrede@norrbotten.se

Robert Pohjanen
0920-24 35 58, 072-540 40 95
robert.pohjanen@norrbotten.se

Christelle Fredriksson
076-135 59 18
christelle.fredriksson@norrbotten.se

Arkivarie

Karin Tjernström
0920-24 35 53
karin.tjernstrom@norrbotten.se

Arkivassistent

Monica Andersson
0920-24 35 52
monica.c.andersson@norrbotten.se

Emma Strandberg Mäkitalo
0920-24 35 66
emma.strandberg-makitalo@norrbotten.se

Susanne Andersson
susanne.d.andersson@norrbotten.se

Bibliotekarie

Susann Funck (tisdagar–torsdagar)
076-139 73 84
susann.funck@norrbotten.se 

Bildarkivsansvarig

Berit Åström
0920-24 35 09, 073-051 49 98
berit.astrom@norrbotten.se

Fotograf

Rúnar Gudmundsson
076-127 82 20
runar.gudmundsson@norrbotten.se

Föremålsfotograf och bildarkivsassistent

Ola Norén
076-135 58 77
ola.noren@norrbotten.se 

Förlagsredaktör

Per Moritz
0920-24 35 55
per.moritz@norrbotten.se

Systemantikvarie

Anders Nygårds
076-110 29 46
anders.nygards@norrbotten.se

Vaktmästare/Drifttekniker

Jörgen Berglund
0920-24 35 67, 072-212 97 77
jorgen.berglund@norrbotten

ARKIVCENTRUM NORRBOTTEN

Norrbottens museums arkiv, bibliotek, bokförlag, Norrbottens Föreningsarkiv

Reception

0920-24 35 80
arkivcentrum@norrbotten.se

Arkivarie

Karin Tjernström
0920-24 35 53
karin.tjernstrom@norrbotten.se

Arkivassistent

Monica Andersson
0920-24 35 52
monica.c.andersson@norrbotten.se

Emma Strandberg Mäkitalo
0920-24 35 66
emma.strandberg-makitalo@norrbotten.se

Susanne Andersson
susanne.d.andersson@norrbotten.se

Bibliotekarie

Susann Funck (tisdagar–torsdagar)
076-139 73 84
susann.funck@norrbotten.se 

Förlagsredaktör

Per Moritz
0920-24 35 55
per.moritz@norrbotten.se

NORRBOTTENS FÖRENINGSARKIV

Avdelningschef

Tore Andersson Hjulman
076-119 26 97
tore.andersson-hjulman@norrbotten.se

Arkivarie

Ginger Karström
073-823 06 24
ginger.karstrom@norrbotten.se

Arkivassistent

Per Marklund
0920-719 45
per.marklund@norrbotten.se

Annika Emmoth
0920-719 44
annika.emmoth@norrbotten.se