Industrilandskap

Hem / Kulturmiljö
 / Bebyggelse / Industrilandskap

 

Vi lever idag i ett industrisamhälle. Det märks inte minst i Norrbotten som till stor del präglas av stora industrier inom basnäringar som skog, malm och vattenkraft. Förutom de stora industrierna har även småskalig industriverksamhet haft stor betydelse för länets utveckling.

Norrbottens teknologiska megasystem

När man hittade malm i malmfälten startade en omfattande process som fått stor betydelse för länet.

Malmen har varit känd sedan 1600-talet och olika försök har gjorts för att få lönsamhet i en brytning. Det lyckades först under slutet av 1800-talet när man byggde malmbanan – järnvägen som sträcker sig mellan malmhamnarna i Narvik och Luleå. Järnvägen skulle möjliggöra en effektiv utskeppning av malmen från Gällivare och Kiruna. För att driva järnvägen och kunna bryta malm i gruvorna behövdes elförsörjning. Det säkrades genom att man byggde kraftstationen i Porjus.

I takt med att norra Sveriges exploaterades, malmen blev allt värdefullare och malmbanan blev en viktig del i landets infrastruktur, ökade behovet av en förändrad försvarspolitik i Sverige. Det resulterade i att man byggde Bodens fästning och inrättade Bodens garnison som skulle värna länet och dess tillgångar.

De här olika satsningarna är beroende av varandra och kan ses som en helhet. Sammantaget brukar de kallas Norrbottens teknologiska megasystem, ett begrepp som myntades under 1990-talet av professor Staffan Hansson, Luleå tekniska universitet.