Skänk föremål

Hem / Bildarkiv & föremålssamlingar Föremålssamlingar / Skänk föremål

 

Dela gärna med dig av en bild på föremålet.
Om dig
Ange en pseudonym om du inte vill att ditt namn ska användas eller publiceras.
Om vi väljer att ta emot ditt erbjudna föremål till museets samlingar, kommer vi eventuellt be dig att svara på ytterligare några frågor. Ju mer vi känner till om föremålens bakgrund och sammanhang, desto mer intressanta blir de för våra samlingar.
Medgivande
Genom att skicka in ditt svar samtycker du till att delta i insamlingen samt att information om dig samlas in och registreras. Du godkänner att materialet införlivas i Norrbottens museums arkiv och är tillgängligt för museets verksamhet, allmänheten och forskning. Data om materialet inklusive personuppgifter kommer att registreras och publiceras i museets databas i enlighet med de lagar och regler som omfattar verksamheten, bl.a. arkivlagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighetsprincipen. Information om materialet kan även komma att publiceras digitalt i andra sammanhang. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för anmärkningar eller för att begära radering av dina uppgifter. För mer information om hur Region Norrbotten hanterar dina personuppgifter, vänligen besök https://www.norrbotten.se/Om-Region-Norrbotten/Organisation/Information-om-hur-vi-hanterar-dina-personuppgifter/