Tidningsarkiv

Hos Arkivcentrum Norrbotten förvaras tidningarna Norrbottens-Kurirens och Norrländska Socialdemokratens arkiv tillsammans med mycket annat tidningsmaterial.

Tidningarnas arkiv omfattar bilder och tidningsklipp sorterade ämnes- och personvis. Tidningarna är inbundna kvartal- eller månadsvis. I arkivet finns också en nästan komplett uppsättning av tidningen Norrskensflamman och strönummer av andra norrbottniska dagstidningar.

Norrbottens museum har en egen klippsamling som sträcker sig från 1920-talet fram till slutet av 1980-talet. Klippsamlingen är ordnad både topografiskt och ämnesmässigt. 

Norrländska Socialdemokraten

Med det socialdemokratiska partiets sprängning 1917 förlorades den etablerade partitidningen Norrskensflamman till kommunisterna. Ett nytt språkrör måste snabbt fram och trots de tuffa ekonomiska tiderna föddes Norrländska Socialdemokraten (NSD) med devisen ”Rättvisa – Frihet – Bröd”. Premiärnumret hade ett typhuvud ritat av självaste Albert Engström. Första året, 1918, trycktes tidningen i Stockholm. Den riktiga starten räknas i regel från 1919, när såväl redaktion som tryckeri fanns i Boden.

Efter ett tiotal svaga år började NSD på allvar växa under 1930-talet, och gick 1944 förbi den närmaste konkurrenten Norrbottens-Kuriren. Många prenumeranter togs över från Norrskensflamman när socialdemokratin i länet gick framåt på kommunisternas bekostnad. I Luleå hade dock Norrbottens-Kuriren varit den största tidningen sedan långt tillbaka. 1976 flyttade NSD sin huvudredaktion till staden, bland annat lockade av storsatsningen Stålverk 80. Trots de kraschade stålverksplanerna gick det bra för NSD i Luleå. Sedan 2008 huserar de forna konkurrenterna tillsammans i Mediahuset i Luleå.

Arkivet består av:

 • Tidningslägg 1919-1991, 2005-2007 (övriga årgångar kvar i Mediahuset)
 • Tidningslägg, specialnummer/bilagor: Personnytt, Glimten, Lördagsbilagor med flera
 • Klipparkiv, ämnesvis (sökbart i register)
 • Klipparkiv, personvis (alfabetisk ordning)
 • Klipparkiv, sport – indelat i olika lag, sporter, personer och speciella evenemang/mästerskap
 • Fotografier (negativ) omkring 1960-2000
 • Fotografier (negativ) sport, omkring 1980-2000

Sök i NSD:s klipparkiv (pdf, 2,8 MB)

En stor del av det äldre arkivet gick tyvärr förlorat vid flytten till Luleå 1976. Därför är NSD:s arkiv av betydligt mindre omfattning än Norrbottens-Kurirens, trots att tidningen sedan mitten av 1940-talet varit den större av de två. Den största delen av materialet, särskilt i klipparkiven, har tillkommit efter flytten. Under andra halvan av 1990-talet började den digitala övergången och klipparkiven slutade tillföras material.

Norrbottens-Kuriren

Norrbottens-Kuriren (NK) är Luleås största och Norrbottens äldsta ännu aktiva dagstidning, grundad 1861 i Luleå. Tidningen gavs från början ut fyra gånger i veckan, och från och med 1905 sex gånger. NKs politiska inriktning har under årens lopp betecknats som liberalt frisinnad, frisinnad, nationalliberal, moderat och borgerlig.

Den 7 december 1861 meddelade tryckeriägaren L.U. Berglund i tidningen Norden, att det på hans förlag skulle utges en tidning med namnet Norrbottens-Kuriren, istället för tidningen Norden. Den 14 december 1861 utkom första numret av Norrbottens-Kuriren, tryckt i en liten bagarstuga på den Bodellska egendomen Skatan i Luleå.

1864 kom skåningen Nils Petter Isakson till Norrbottens-Kuriren som ekonomichef och teknisk ledare. Han var en stark drivande kraft och NK kom ända fram till 1966 att vara ett företag i familjen Isaksons ägo. N P Isakson verkade energiskt för tidningens tekniska utveckling, en satsning som fortgick under årens lopp. Tryckeriet utrustades med snällpress 1892 och med sättmaskin 1899 – den första utanför Stockholm och Göteborg. Rotationspress installerades 1936. Övergång till fotosättning och offsettryck skedde 1970 och 1981 följde förnyelse av sätteriteknik och installation av en större och mer flexibel offsetpress. 

1966 övertog den nybildade stiftelsen Norrbottenspress ägarskapet, men i tidningsledningen fanns fram till 1980 Nils Isakson som VD. Sedan 2002 ägs Kuriren av NTM-koncernen. 2007 kom Piteå-Tidningen och Valrossen in som minoritetsägare. I NTM-koncernen ingår förutom Norrbottens-Kuriren också Norrköpings-Tidningar, Östgöta Correspondenten, Upsala Nya Tidning, Folkbladet, Västerviks-Tidningen, Norrländska Socialdemokraten, Gotland Allehanda och Gotlands Tidningar samt en rad andra företag inom mediebranschen. Sedan 2008 finns NK tillsammans med NSD i Mediahuset i Luleå.

Arkivet består av:

 • Tidningslägg 1864-65, 1885, 1887-2007 (yngre årgångar kvar i Mediahuset)
 • Tidningslägg specialnummer/bilagor, bland annat jul- och lucianummer
 • Löpsedlar ca 1970-2005, enstaka äldre exemplar
 • Klipparkiv, ämnesvis (äldre klipparkiv cirka 1926-1970, nyare från 1970-1990-tal – sökbart i register)
 • Klipparkiv, personvis (alfabetisk ordning)
 • Klipparkiv, sport – indelat i olika lag, sporter, personer och speciella evenemang/mästerskap
 • Fotografier (negativ) 1960-tal till omkring 2000
 • Fotografier (negativ), sport, 1960-tal till omkring 2000

Sök i NK:s klipparkiv (pdf, 4,3 MB)

Dessutom är Kurirens administrativa handlingar från 1860- till 1960-tal bevarade i arkivet – protokoll, korrespondens, räkenskaper, tryckjournaler, prenumerationslistor med mera.

Tidningar i Norrbotten

Dessa tidningar, ordnade kronologiskt efter utgivningsstart, har givits ut specifikt för Norrbotten. Tryckorten står inom parentes.

 • Wester- och Norrbottens Läns Tidning 1841 (Umeå)
 • Wester- och Norrbottens Läns Nya Tidning 1842 (Umeå)
 • Tidning för Wester- och Norrbottens Län 1844-1847 (Umeå)
 • Nordpolen 1846 (Piteå) – första tidningen som gavs ut i Norrbotten
 • Norrbottens-Posten 1847-1916 (Piteå)

 • Hvad har händt? Weckoblad för Luleå stad 1856-1862 (Luleå)
 • Norden 1856-1864 (Luleå)

 • Norrbottens-Kuriren 1861- (Luleå)
 • Arbetare-Vännen 1864-1865 (Luleå)
 • Luleå Snäll Posten 1868 (Luleå)

 • Riksgränsen 1870-1871 (Haparanda)
 • Nyaste Riksgränsen 1873-1882 (Haparanda)
 • Rajalta 1875-1876 (Haparanda)
 • Haaparannanlehti 1876-1923 (Haparanda)

 • Hvad Har Händt? 1881-1882 (Luleå)
 • Haparandabladet 1882- (Haparanda)
 • Malmberget: tidning för öfre Norrland 1884-1897 (Luleå)
 • Södra Norrbottens Tidning 1884 (Piteå)
 • Malmberget 1885 (Piteå)
 • Nordstjernan 1885-1886 (Piteå)
 • Nya Riksgränsen 1885-1887 (Haparanda)
 • Pohjolan Sanomia (Norrländska Nyheter) 1886-1888 (Haparanda)

 • Norrbottens Allehanda 1891-1951 (Piteå)
 • Norrbottens Nyheter 1892-1899 (Luleå)
 • Pohjola Sanomahlehti Pohjoiskansoille 1896-1898 (Haparanda)
 • Luleposten 1897-1900 (Luleå)
 • Norrbottens Läns Tidning 1899-1900 (Luleå)
 • Gellivarebladet 1899-1901 (Luleå)

 • Luossavarebladet 1900-1902 (Luleå)
 • Boden 1900-1905 (Luleå)
 • Norrbottens Läns Tidning Norrbottens Nyheter 1900-1907 (Luleå)
 • Malmfältens Tidningar 1901-1904 (Luleå)
 • Kiruna-Bladet 1902 (Luleå)
 • Nordsvenska Dagbladet 1904-1907 (Luleå)
 • Malmfälts-Bladet 1905-1906 (Luleå)
 • Norrskensflamman 1906-1997, Flamman 1998- (Luleå t o m 1987, därefter Stockholm. Veckotidning sedan 1989, namnbyte till Flamman 1998)

 • Norrbottens-Tidningen 1914-1931 (Luleå)
 • Piteå-Tidningen 1915-(Piteå)
 • Haparanda Nyheter 1917 (Haparanda)
 • Haaparannan Sanomat 1917-1918 (Haparanda)
 • Norrländska Socialdemokraten 1919- (provtryck i Stockholm 1918, i Boden 1919-1975, Luleå 1976- )

 • Bodenkuriren Norrbotten 1920 (Boden)
 • Piteåbygden 1920 (Luleå)
 • Norrbottens Folkblad 1922-1923 (Piteå)
 • Luleåtidningen Kuriren 1924 (Luleå)
 • Norrlandsfolket: tidning för övre Norrland 1925-1958 (Kiruna)
 • Norrland i Ord och Bild 1928-1952 (Luleå)

 • Norrbottningen 1956-1999 (Luleå)

 • Folkviljan i Norrbotten 1980-1989 (Luleå)
 • Bodens tidning 1986-1988 (Boden)
 • Tidningen i Arvidsjaur 1993-1997 (Piteå) 

Källa: Pressen i norr 150 år, TU-kretsen 50 år (1991) samt kompletterande uppgifter (KB)