Kyrkliga miljöer

Hem / Kulturmiljö
 / Bebyggelse / Kyrkliga miljöer

 

Norrbotten har många olika kyrkliga miljöer. Hit hör svenska kyrkans olika byggnader, som kyrkor och kapell. Till kyrkomiljöerna hör ofta även kyrkogårdar, begravningsplatser och prästgårdar. En miljö som förekommer i norra delen av landet, särskilt i Norrbotten och Västerbotten, är kyrkstäderna. De växte fram vid kyrkplatserna då det ofta var långt till kyrkan och man behövde någonstans att övernatta.

Kyrkor i Norrbotten

Kyrkorna är en värdefull del av vårt kulturarv. Det gäller enskilda kyrkobyggnader, kyrkogårdar och begravningsplatser, och alla inventerier som hör kyrkan till.

Alla kyrkor som hör till Svenska kyrkan ska därför vårdas och underhållas med hänsyn till dess kulturvärden. Alla kyrkobyggnader som är byggda före 1940 är skyddade enligt Kulturminneslagen och får inte förändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Ytterligare ett antal kyrkobyggnader som byggts efter 1940 anses ha så höga kulturvärden att även de har fått ett förstärkt skydd.

Skyddet i Kulturminneslagen omfattar även kyrkotomter och begravningsplatser med tillhörande byggnader, samt kyrkliga inventarier. För alla kyrkor som är skyddade inom Luleå stift har vård- och underhållsplaner arbetats fram för att underlätta arbetet med ett långsiktigt underhåll av kyrkorna och dess inventarier.

Karaktäriserade kyrkor i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för tillsyn av länets skyddade kyrkor. De flesta kyrkorna har karaktäriserats genom beskrivningar och utpekande av bärande karaktärsdrag. Det är länsstyrelsen som ansvarar för genomförandet av karaktäriseringarna, och har utfört dem tillsammans med Norrbottens museum.

Karaktäriseringarna ska underlätta handläggningen av tillståndsärenden vid förändringar av kyrkorna. Tillsammans med vård- och underhållsplanerna ger de också ett underlag när kyrkoantikvarisk ersättning ska fördelas. Bidraget syftar till att bibehålla kyrkornas kulturvärden när åtgärder ska göras, och församlingarna kan söka det hos stiftet.

Titta in i Kirunas storslagna kyrka

Kyrkstäder i Norrbotten

Kyrkstaden är en norrländsk företeelse. Kyrkstäderna började växa fram under 1600-talet. De byggnader vi har idag är ofta från 1800-talet.

Att kyrkstäderna uppstod beror bland annat på att vi fick kyrkplikt i Sverige i samband med reformationen. I Norrbotten kunde det vara långt till kyrkan, och därför byggdes kyrkstugor så att man skulle ha någonstans att övernatta. Allt eftersom Norrbotten koloniserades blev behovet större. I anslutning till kyrkstäderna fanns ofta också en marknadsplats och tingsplats.

Det har funnits 71 kyrkstäder i Sverige. Idag finns bara 16 sammanhängande kyrkstadsmiljöer kvar, och åtta av dem finns i Norrbotten.

  • Arvidsjaur
  • Boden
  • Gammelstad
  • Hortlax
  • Norrfjärden
  • Råneå
  • Älvsbyn
  • Öjebyn

Gammelstads kyrkstad är idag världsarv, och har även skydd i detaljplan. Lappstaden i Arvidsjaur är byggnadsminnesförklarad.

Nya takrekommendationer

Här hittar du den digitala broschyren med information om vad du behöver tänka på inför uppförande av taktillägg i Norrbottens kyrkstäder.